Historie verzí stránky „Stavba“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 6. 7. 2016, 16:51Tpolackova (diskuse | příspěvky). . (563 bajtů) (+563). . (Založena nová stránka s textem „Pojem stavba není přímo v Občanském zákoníku definována. Právní definice existuje ve veřejnoprávních předpisech, ta je ale pro soukromé prá…“)