Historie verzí stránky „Pravomoc civilních soudů“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 4. 3. 2017, 15:54Tpolackova (diskuse | příspěvky). . (3 888 bajtů) (+3 888). . (Založena nová stránka s textem „Pravomoc je souhrn oprávnění určitého orgánu jednat a rozhodovat v určitých záležitostech, resp. jeho kompetence. == Obecně == Zákonné vymez…“)