Historie verzí stránky „Pozitivní právo“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 24. 3. 2017, 18:09FK (diskuse | příspěvky). . (1 573 bajtů) (+1 573). . (Založena nová stránka s textem „Pozitivní právo jakožto ius pozitivum (právo výslovně stanovené) je výrazem lidské vůle, lidské aktivity. Je to tedy právo, vytvořené lidmi a…“)