Pětistupňový test

Z Iurium Wiki

Verze z 8. 7. 2016, 06:36, kterou vytvořila Tpolackova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „# Spadá případ pod rozsah některého z článků Úmluvy? # Došlo k zásahu do příslušného práva? # Byl zásah zákonný? # Sledoval některý z…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

  1. Spadá případ pod rozsah některého z článků Úmluvy?
  2. Došlo k zásahu do příslušného práva?
  3. Byl zásah zákonný?
  4. Sledoval některý z legitimních cílů?
  5. Byl zásah nezbytný?
Autoři článku: Tpolackova (Tereza Poláčková)