Pětistupňový test

Z Iurium Wiki
  1. Spadá případ pod rozsah některého z článků Úmluvy?
  2. Došlo k zásahu do příslušného práva?
  3. Byl zásah zákonný?
  4. Sledoval některý z legitimních cílů?
  5. Byl zásah nezbytný?
Autoři článku: Tpolackova (Tereza Poláčková)