Historie verzí stránky „Pětistupňový test“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 8. 7. 2016, 06:36Tpolackova (diskuse | příspěvky). . (214 bajtů) (+214). . (Založena nová stránka s textem „# Spadá případ pod rozsah některého z článků Úmluvy? # Došlo k zásahu do příslušného práva? # Byl zásah zákonný? # Sledoval některý z…“)