Osman test

Z Iurium Wiki

Verze z 8. 7. 2016, 06:46, kterou vytvořila Tpolackova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „# Existence skutečného a bezprostředního nebezpečí pro život # konkrétních osob # o kterém státní orgány věděly nebo v…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

  1. Existence skutečného a bezprostředního nebezpečí pro život
  2. konkrétních osob
  3. o kterém státní orgány věděly nebo vědět měly
  4. přijmout rozumné kroky k zabránění hrozby
Autoři článku: Tpolackova (Tereza Poláčková), Ondřej