Hlavní strana: Porovnání verzí

Z Iurium Wiki
(Státověda)
Řádek 38: Řádek 38:
  
 
[[Zánik závazku]]
 
[[Zánik závazku]]
 +
 +
[[Věc v právním smyslu]]
  
 
== [[Právo duševního vlastnictví]] ==
 
== [[Právo duševního vlastnictví]] ==

Verze z 5. 7. 2016, 08:46

Vítejte na právnické wiki provozované na serveru Iurium.cz. Debatovat na odborné úrovni se dá, až když známe základy. A právě budování základů je cílem této wiki. Po vzoru medicínských WikiSkript jsme se rozhodli vytvořit kvalitní databázi právních pojmů. Jsme v úvodní fázi projektu - cílem je růst. Proto nyní oceníme každou volnou ruku, která nám pomůže budovat. V přiloženém videu naleznete narychlo vytvořený návod, jak se s naší wiki pracuje - jak můžete vytvářet další články, případně jak editovat a opravovat články již vytvořené.

Právní teorie

Naléhavý právní zájem

Právní filozofie

Co je to právo?

Historie právní filozofie

Princip soudního sebeomezení

Legalita

Legitimita

Rodinné právo

Výživné

Registrované partnerství

Osvojení

Občanské právo

Smlouvy se spotřebitelem

Závazek

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku

Obchodní podmínky

Zánik závazku

Věc v právním smyslu

Právo duševního vlastnictví

Kolektivní správa autorských děl

Autorské právo

Pracovní právo

Rozvázání pracovního poměru

Soukromí zaměstnance

Odměňování za práci

Civilní právo procesní

Předběžné opatření

Správní právo

Ústavní právo

Státověda

Ústava

Vztah mezinárodního a vnitrostátního práva

Státní moc

Stát

Suverenita lidu

Organizace státu

Státní občanství

Státní suverenita

Státní území

Dělba moci

Parlamentní forma vlády

Prezidentská forma vlády

Smíšené formy vlády

Monarchie

Základní práva

Právo na soukromí

Právo na důstojnost

Trestní právo

Nutná obrana

Trestní řízení

Působnost trestních zákonů

Trestný čin

Pachatel

Skutková podstata

Okolnosti vylučující protiprávnost

Vývojová stádia trestného činu

Trestná součinnost

Souběh trestných činů

Trest