Doručování v pracovním právu: Porovnání verzí

Z Iurium Wiki
(Založena nová stránka s textem „test“)
(Značka: editace z VisualEditoru)
 
(základ)
(Značka: přepnuto z VisualEditoru)
Řádek 1: Řádek 1:
test
+
ZP vymezuje specifický postup doručování písemností zaměstnanci. Rozlišujeme listiny (zejména s razítkem), písemnosti, oběžníky, směrnice a řády apod. Listiny a písemnosti (např. naskenovaná verze, emailový oběžník, pokyn, směrnice), se doručuje jakkoliv, kdekoliv, dokonce elektronicky nebo v bytě zaměstnance.
 +
 
 +
Je zde patrné, že to, co má být listinou s delší platností, vyžaduje písemnou formu, a formu tzv. „do vlastních rukou adresáta“ – vyžaduje spolupráci obou smluvních stran v předání a převzetí. Má-li být toto právní jednání učiněno v předepsané době, je nezbytné, aby bylo druhé straně také doručeno – dokud totiž, jak se uvádí v důvodové zprávě – „nebyl právní úkon doručen, neexistuje“, a tedy nešlo podle právní úpravy Nového občanského zákoníku se tedy ani v Zákonníku práce nejedná o právní jednání, chybí-li listinná forma [Bělina, 2019].
 +
 
 +
 
 +
[Bělina, M., Drápal, L. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 1508 s, dostupné na WWW <nowiki>https://www-beck-online-cz.ezproxy.muni.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrhfpwk5tlgi2c443cl4zdambwl4zdmms7obtdgmzu</nowiki>  ]
 +
 
 +
[Branejský, Tomáš. ''Judikatura k datovým schránkám'' [online]. Epravo.cz 13-02-2018, [cit. 08-05-2020]. Dostupné na WWW:
 +
 
 +
<nowiki>https://www.epravo.cz/top/clanky/judikatura-k-datovym-schrankam-107069.html</nowiki>

Verze z 11. 5. 2020, 11:06

ZP vymezuje specifický postup doručování písemností zaměstnanci. Rozlišujeme listiny (zejména s razítkem), písemnosti, oběžníky, směrnice a řády apod. Listiny a písemnosti (např. naskenovaná verze, emailový oběžník, pokyn, směrnice), se doručuje jakkoliv, kdekoliv, dokonce elektronicky nebo v bytě zaměstnance.

Je zde patrné, že to, co má být listinou s delší platností, vyžaduje písemnou formu, a formu tzv. „do vlastních rukou adresáta“ – vyžaduje spolupráci obou smluvních stran v předání a převzetí. Má-li být toto právní jednání učiněno v předepsané době, je nezbytné, aby bylo druhé straně také doručeno – dokud totiž, jak se uvádí v důvodové zprávě – „nebyl právní úkon doručen, neexistuje“, a tedy nešlo podle právní úpravy Nového občanského zákoníku se tedy ani v Zákonníku práce nejedná o právní jednání, chybí-li listinná forma [Bělina, 2019].


[Bělina, M., Drápal, L. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 1508 s, dostupné na WWW https://www-beck-online-cz.ezproxy.muni.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrhfpwk5tlgi2c443cl4zdambwl4zdmms7obtdgmzu  ]

[Branejský, Tomáš. Judikatura k datovým schránkám [online]. Epravo.cz 13-02-2018, [cit. 08-05-2020]. Dostupné na WWW:

https://www.epravo.cz/top/clanky/judikatura-k-datovym-schrankam-107069.html

Autoři článku: Muselsom (Lukas Jakubik), Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)