Dílo

Z Iurium Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Rozsudek ve věci C-160/15 GS Media BV v. Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker

Soudní dvůr se vyjadřoval k otázce hypertextových odkazů, které zprostředkují obsah jiné internetové stránky, na níž jsou zveřejněna autorsky chráněná díla bez souhlasu nositele. Soudní dvůr rozhodl, že takové umístění hypertextového odkazu nepředstavuje „sdělování veřejnosti“ podléhající souhlasu nositele práv. To však za předpokladu, že tento hypertextový odkaz není umístěn za účelem dosažení zisku a osoba, která odkaz umisťuje, o protiprávní povaze zveřejnění dotčených děl nevěděla.