Historie verzí stránky „Civilní právo procesní“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 28. 8. 2016, 09:37Tpolackova (diskuse | příspěvky). . (6 760 bajtů) (+6 760). . (Založena nová stránka s textem „Proces, neboli postup. Civilní proces je tedy postup soudu a jiných procesních subjektů při poskytování ochrany porušeným a ohroženým Subjekti…“)