Historie verzí stránky „Azyl“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 20. 6. 2016, 06:12Gealfow (diskuse | příspěvky). . (1 174 bajtů) (+1 174). . (Založena nová stránka s textem „C-63/15 Ghezelbash a C-155/15 Karim (rozsudky velkého senátu ze dne 7. června 2016, GA Sharpston) Azylové řízení, příslušný členský stát Šlo…“)
Citováno z „http://wiki.iurium.cz/w/Azyl