Historie verzí stránky „Žaloba z rušené držby“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 11. 7. 2019, 10:34Gealfow (diskuse | příspěvky). . (1 229 bajtů) (+1 229). . (Založena nová stránka s textem „Soud v tomto řízení nemá hodnotit právní stránku věci - nemá se zabývat tím, kdo je vlastníkem nemovité věci, zda jsou tyto věci způsobilé…“) (Značka: editace z VisualEditoru)